Dự án LTP01

Lam Tri Phat Co., Ltd. 是一家专业制造、维修和安装工业真空吸尘器系统的公司。 Lam Tri Phat Co., Ltd. 是一家专业制造、维修和安装工业真空吸尘器系统的公司

lamtriphat03@gmail.com

Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh
Dự án LTP01
提交日期: 1 năm

CÔNG TY TNHH LÂM TRÍ PHÁT

Địa chỉ: Số 3, Tân Phước Khánh 08, Khu phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, T.Bình Dương

Email: lamtriphat03@gmail.com

Tel: 0908 798 148 /0274 3681 183

Website: http://lamtriphat.com

Zalo
Hotline